Červenec 2012

Jsem v Olomouci na nádraží a ujel mi vlak do Ostravy...

31. července 2012 v 3:46 Ostatní
V úvaze nazvané "Jak se pozná dobrý knihkupec" jsem zmínil, že v poslední době příliš nesleduji televizní reklamy. Ba co více, vlastně ani moc nesleduji televizi jako takovou... Ale jedna reklama mě v poslední době zaujala, lépe řečeno - hlavně jsem si v ní všiml jedné konkrétní věty, u které nevím, jak si ji mám vyložit. :-)

Reklama upoutává na jednu zpoplatněnou (a to docela draze zpoplatněnou - cena za minutu hovoru se pohybuje, v závislosti na tom, jaký operátor zprostředkovává hovor, mezi 15 a 25 Kč za 1 minutu volání) telefonickou službu, u které vám operátoři této linky mají pomoci vyhledat potřebné informace a odpovědi na různé dotazy ohledně spojení veřejnou dopravou, pracovní doby různých provozoven apod. V reklamě zaznívají od různých lidí různé dotazy, mající za cíl zřejmě divákovi předvést, že operátoři této linky jsou schopni zodpovědět kteroukoliv otázku.

A jednou z otázek byl i dotaz: "JSEM V OLOMOUCI NA NÁDRAŽÍ A UJEL MI VLAK DO OSTRAVY. MOHLA BYSTE MI ZJISTIT AUTOBUSY?"

Lámu si hlavu nad tím, jak si mám vyložit toto reklamní sdělení. Znám totiž četnost vlakového spojení mezi Olomoucí a Ostravou, a to jak v počtu přímých vlakových spojů, tak i případného spojení s přestupem v Přerově. Znám i polohu olomouckého vlakového i autobusového nádraží - odlehlejší autobusák než ten olomoucký aby jeden pohledal. Dovedu si ale i zjistit - a to bezplatně - pomocí několika kliknutí myší + zadání několika slov pomocí klávesnice - i to, kolik že jezdí mezi Olomoucí a Ostravou autobusů. A jak dlouho jim ujetí vzdálenosti z hanácké metropole do třetího největšího města naší země trvá.

Jak tedy může být tato tázací věta, pronesená v této reklamě, myšlena? Napadá mě několik možností, jen která bude ta správná?

- Cestující (podle hlasu zřejmě mladý muž) neví o tom, že z Olomouce do Ostravy jede nějaký vlak co chvíli a že jízda trvá výrazně kratší dobu než v případě autobusu. Otázkou je, proč si tu skutečnost, že těch vlaků tam jezdí opravdu hodně, neověřil přímo na tom olomouckém nádraží - na displeji s odjezdy vlaků, případně u informačního okénka. Měl by to zdarma, na rozdíl od volání na drahou informační linku.

- Cestující neví, že se takto může informovat na nádraží, ale ví o této informační lince. V tom případě to ale znamená, že tato linka je určena těm lidem, kteří nevědí, že potřebné informace lze získat levněji a v tomto případě jistě i úplněji.

- Cestujícímu nevadí, že autobus má delší jízdní dobu, stejně tak mu nevadí, že by se musel přesunout asi o 1 km z olomouckého vlakového nádraží na nádraží autobusové. To by ale znamenalo, že příliš nespěchá. Pak by ale nepotřeboval měnit zvolený dopravní prostředek nebo dokonce kvůli tomu telefonovat na drahou informační linku nebo případně uvažovat o nevyužití již zakoupené a zaplacené jízdenky.

- Cestujícímu ujel vlak do Ostravy ještě před zakoupením jízdenky. Těžko by jinak nechával již zakoupenou jízdenku propadnout. Ale opět - v tom případě, jestli byl teprve na cestě k výdejnímu okénku a vlak mu už v tu chvíli ujel, tak k tomu okénku mohl tak jako tak dojít a mohl se u něj (zdarma) informovat o tom, jaké další spoje jedou. A každopádně by jich bylo více + do Ostravy by dojely rychleji, než to v této trase dovedou autobusy. Navíc by nemusel absolvovat přesun na autobusové nádraží.

- Pracovníci na olomouckém vlakovém nádraží cestujícího bojkotovali, odmítli mu poskytnout informace o dalších možnostech vlakového spojení, a cestující si nevěděl rady, tak zavolal na informační linku. To se mi ale nezdá pravděpodobné. Co by musel cestující těm pracovníkům provést, aby se oni k němu takto zachovali?

- Tvůrci reklamy, potažmo provozovatelé této informační linky, nemají o četnosti spojení a jízdních dobách ani potuchy, a proto umístili do reklamy i takovouto nelogickou otázku. To ale není pro tuto společnost zrovna dobrá vizitka...

Podle statistik návštěvnosti navštíví mé stránky 5 - 10 lidí (tzv. jedinečných návštěv) za den. Děkuji vám tímto za přízeň a čtete-li tyto řádky a utvořili jste si k této úvaze nějaký názor o tom, která z variant (ať už některá z uvedených, či nějaká jiná, která mě nenapadlla) je správná, potěší mě, když svůj názor na danou věc napíšete formou komentáře k tomuto článku. :-)