Červenec 2015

Uprchlíci - téma týdne s názvem, který se týká jen menší části nynějších migrantů

15. července 2015 v 23:30
Skutečnými uprchlíky (ve smyslu "uprchlíci před válkou") jsou v nynější chvíli možná Syřané (coby důsledek aktivit tzv. Islámského státu, mimochodem aktivit vyhovujících jistým západním kruhům). Rozhodně ne černoši (a téměř výhradně mladí muži) z Eritreje či dalších států, kde válka trvá již dlouhou dobu nebo naopak kde válka nyní není.

Existují určité nepsané zásady, jejichž dodržování má za cíl zabránit budoucímu zhoršování stavu. Mezi tuto zásadu patří mj. že s teroristy se nevyjednává. Na tuto zásadu v každém konkrétním případě někdo namítne "A co chudáci rukojmí?" Realitou je, že pokud budeme teroristy podporovat placením výkupného, tak to více rukojmích bude v budoucnu. Takže - výkupné neplatit. A stejně tak nepřijímat tzv. uprchlíky. Protože čím více budou přijímáni, tím větší tzv. uprchlická vlna přijde.

Opakuji své předchozí články - jestli někdo prchá před válkou, postačí mu utéci do nejbližšího přijatelného mírového místa. Tím může být například mírové území v (kulturně relativně blízkém) Turecku. Před válkou není nutné utíkat do Německa nebo do (klimaticky o to rozdílnějšího) Švédska. Takovíto migranti rozhodně nejsou válečnými uprchlíky, ale tím více již ekonomickými migranty. A před válkou utíkají celé rodiny - ne téměř výhradně mladí muži.

Krátkodobé řešení - EU/Evropa podporující uprchlické tábory v Turecku a dalších mírových, ale islámské mentalitě blízkých zemích. Střednědobé/dlouhodobé řešení - zajištění míru v dotčených zemích. No jo, ale kdyby si USA nehrály na "světového policajta" a nevyvolaly konflikty v Sýrii, Lybii, Egyptě apod., tak by byla situace o to jednodušší, že...