Září 2015

Svět se zbláznil, držte se aneb o (ne)férovosti života

10. září 2015 v 10:14 Ostatní
Někdo uniká před policií. Policista jej ale v jednom místě již vyvede z rovnováhy tak, že dotyčný "někdo" ztrácí stabilitu. Někdo další o pár metrů možná přistrčí, ale možná také nepřistrčí (není to zcela průkazné) nohu. V danou chvíli onen "někdo" definitivně padá k zemi.

Vinen je onen "přistrčitel", který kvůli tomuto dostává vyhazov z práce + "politicky uvědomělé" tzv. opoziční strany požadují trestní stíhání. Prý s hrozbou odnětí svobody až na 5 let. (Za co? Za eventuální nápomocnost policii?) Je jen náhodou, že většina "médií" o tomto "informující" zamlčí skutečnost, že "někdo" utíkal před policií? Že na území onoho státu vstoupil ilegálně? Že těžko jde o osobu prchající před válkou, protože kdo prchá před válkou, vystačí si s nejbližší mírovou zemí? Následuje hra na city, jak se dcerka oné osoby rozplakala po tom pádu na zem. A co kdo měl čekat, když se ona osoba chtěla prodrat kordonem policie a neuposlehla zjevných výzev k zastavení?

Nějaká rodina relativně spokojeně žije už nějaký čas v Turecku, kam uprchla před válkou. Spokojenost je patrná i z narozeninové fotky dvou jejich dětí, kde je patrná radost i zázemí v podobě domova. Stejně však tato rodina "prchá" na prosté bárce po širém moři. Nevyjde to a tři členové rodiny (neplavci, tedy vlastnost, která jim samozřejmě musela být předem známa) zemřou.

Namísto zcela správného obviňování "hlavy" této rodiny za to, co to vymyslela za hloupost, přichází hra na city, jak za to může EU, jak za to mohou státy svojí údajnou nevstřícnosti. Realita je přesně opačná - kdyby všechny tyto západní státy jasně deklarovaly, že jejich hranice jsou pro tyto ekonomické "kalkulanty" zavřené, tak by se takto nikdo neplavil a k žádné takové tragédii by nedošlo.

Schengenský prostor je o pravidlu, že vnitřní hranice sice padly, ale o to přísnější musí být ostraha vnější hranice tohoto prostoru. A když se o tuto ostrahu někdo snaží, tak je tím špatným. A když někdo drobným činem přispěje k zastavení někoho, kdo tuto hranici ilegálně překročil, tak mu prý hrozí až 5 let vězení.

Mnoho idealistických sluníčkářů "argumentuje", že "Západ" také kdysi přijal lidi utíkající z Československa. Ano, ale jednak nešlo o nijak závratně vysoký počet lidí. Jednak, vždy šlo o lidi schopné se prokázat doklady s uvedenou zemí původu a jménem. A jednak, šlo o lidi z kulturně blízkého prostředí. Jde tedy o dost neférové srovnání.

Svět se zbláznil, držte se. Život ani v této věci není fér. Když je totiž něco "fér", tak se měří stejným metrem na obě strany. Což tady rozhodně neplatí.